Archiv

Jednotlivé události jsou řazeny chronologicky od nejnovějších po nejstarší.

Zimní semestr 2016/2017

Na závěr semestru (9. 1. 2017) Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D. (poradkyně JHMD) a Ing. Jiří Pavel (provozní a technický ředitel JHMD) přednášeli o Jindřichohradeckých místních drahách se zaměřením na mosty a propustky.

V pondělí 19. 12. 2016 jsme se vypravili do Drážďan na vánoční exkurzi do dopravního sálu TU Dresden.

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 jsme na vernisáži výstavky plakátů oslavili 10 let Drážní společnosti. Při této příležitosti se setkali její zakladatelé a podporovatelé.

Ing. Tomáš Záruba (CEDOP) 5. 12. 2016 hovořil o konkurenceschopnosti a rozvoji železnice v České republice.

Koncem listopadu (30. 11. 2016) jsme uspořádali tradiční Prezentaci drážních projektů, která předcházela celofakultní prezentaci u příležitosti výběrového řízení do projektů.

V pondělí 21. 11. 2016 přednášel Ing. Jiří Pohl (Siemens) již potřetí o bezemisní železnici.

Ing. Lukáš Tittl 7. 11. 2016 představil budoucnost centra Brna – vítězný návrh z dopravně-urbanistické soutěže pro nové brněnské nádraží v lokalitě pod Petrovem.

Ve spolupráci se švýcarským velvyslanectvím, Fakultou stavební VŠB-TU Ostrava a Centrem pro efektivní dopravu jsme pro vás 25. 10. 2016 připravili přednášku Charlyho Simmena ze společnosti Alptransit Gotthard AG o Gotthardském úpatním tunelu.

Úvodní přednášku tohoto semestru si 24. 10. 2016 připravil Ing. Václav Haas ze společnosti ROPID. Tématem byla regionální železniční doprava v Praze a Středočeském kraji.

Letní semestr 2015/2016

Ing. Roman Máslo (ČD Cargo) na závěr semestru pohovořil o vozovém parku ČD Cargo, plánování vozové potřeby, řízení provozu nákladních vozů a analýze využití vozového parku (16. 5. 2016).

V pondělí 2. 5. 2016 přednášel Ing. Jiří Pohl (Siemens) již podruhé o bezemisní železnici.

Koncepci železniční dopravy v Olomouckém kraji nám 18. 4. 2016 představil Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., ze krajského organizátora dopravy KIDSOK.

Začátkem dubna (4. 4. 2016) jsme se dozvěděli více o turistických linkách v Ústeckém kraji na přednášce Ing. Jakuba Jeřábka z krajského úřadu Ústeckého kraje.

Doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc., přednášel 21. 3. 2016 o vývoji rychlostních rekordů na železnici.

Exkurze do logistického centra DB Schenker v Pardubicích a Výukového a výzkumného centra v dopravě Univerzity Pardubice jsme uspořádali 11. 3. 2016.

První přednášku tohoto semestru si na 7. 3. 2016 připravil Ing. Evžen Nečas ze společnosti LokoTrain, který hovořil na téma „Od strojvedoucího k vlastním lokomotivám“.

Zimní semestr 2015/2016

Na závěr semestru (21. 12. 2015) nám Zdeněk Michl a Andrej Hoffman vyprávěli o expedici po cukrovarech a cukrovarnických drážkách na Jávě.

V pondělí 14. 12. 2015 jsme se vypravili do Drážďan na vánoční exkurzi do dopravního sálu TU Dresden.

Začátkem prosince (2. 12. 2015) jsme uspořádali tradiční Prezentaci drážních projektů, která předcházela celofakultní prezentaci u příležitosti výběrového řízení do projektů.

V pondělí 30. 11. 2015 přednášel Ing. Jiří Pohl (Siemens) o bezemisní železnici.

Ing. Pavel Žerníček ze Svazku obcí údolí Desné a Ing. Václav Ston ze společnosti SART nás 23. 11. 2015 seznámili s vývojem regionální trati Šumperk - Kouty nad Desnou od převzetí po povodních po aktuálně realizovaný projekt elektrifikace trati.

Na začátku listopadu (6. 11. 2015) jsme uspořádali workshop o systému Rail Control System za účasti Dr. Matthiase Kristy z firmy CSC Switzerland. Věnovali jsme se i příležitostem pro rozvoj operativního řízení na síti SŽDC.

Úvodní přednáška proběhla 19. 10. 2015, jejím tématem byla příprava výlukových opatření u dopravce České dráhy. Naším hostem byl pan Lukáš Landsinger.

Letní semestr 2014/2015

Na závěr semestru (12. 6. 2015) jsme uspořádali exkurzi do Plzně, při které jsme navštívili dispečink PMDP, organizaci POVED a trolejbusovou vozovnu na Karlově.

O budoucnosti české železnice nám 18. 5. 2015 přednášel Mgr. Petr Pšenička z Oddělení studií proveditelnosti SŽDC.

Den otevřených dveří v Dopravním podniku Pardubice byl cílem naší exkurze 16. 5. 2015.

V pondělí 27. 4. 2015 nám Ing. Jan Plomer, absolvent Fakulty strojní, představil alternativní koncepci dvoupodlažních osobních vozů, jíž se zabýval ve své diplomové práci.

Ing. Josef Beran ze společnosti Siemens hovořil dne 20. 4. 2015 o konstrukci tramvají s ohledem na bezbariérovost a technická řešení.

Zákulisí projektu a výstavby vysokorychlostní trati na Tchaj-wanu nám v pondělí 30. 3. 2015 představil Ing. Josef Hendrych.

Tématu tramvají ve Francii jsme se věnovali 23. 3. 2015 na přednášce Filipa Jiříka.

Úvodní přednáška proběhla 2. 3. 2015 a byla věnována budoucímu Centrálnímu dispečerskému pracovišti v Praze. Hosty byli Ing. Miroslav Jasenčák, Ing. Tomáš Javůrek a Ing. Pavel Kolář ze SŽDC, odboru CDP Praha.

Zimní semestr 2014/2015

Na závěr semestru jsme uspořádali čtyřdenní exkurzi (22. 1. - 25. 1. 2015) do Salzburgu ve spolupráci s drážďanským klubem Verkehrte Welt.

Poslední přednáška zimního semestru (5. 1. 2015) byla zaměřena na zapojení železnice do IDS JMK, jakožto i na tento systém samotný. Našimi hosty byli Ing. Kamil Novák a Ing. Květoslav Havlík ze společnosti KORDIS JMK.

V pondělí 15. 12. 2014 proběhla přednáška Ing. Jana Hrabáčka, Ph.D., na téma koncepce mezinárodní dopravy ČD.

Zajímavým zpestřením pro mnohé byla exkurze na pracoviště CDP Přerov, konaná v pátek 5. 12. 2014.

Ve středu 26. 11. 2014 Drážní společnost uspořádala Prezentaci drážních projektů, která předcházela celofakultní prezentaci u příležitosti výběrového řízení do projektů.

Ekonomické hodnocení projektů železničních staveb nám v pondělí 24. 11. 2014 blíže představila Ing. Alena Heinišová ze SŽDC.

V sobotu 15. 11. 2014 jsme navštívili partnerskou školu TU Dresden a podívali se do jejich dopravního sálu.

V pondělí 3. 11. 2014 jsme uspořádali moderovanou diskusi na téma Zastávkový populismus.

První přednáška v novém akademickém roce proběhla 20. 10. 2014 a patřila konceptu moderního kolejového vozidla pro regionální tratě v ČR, hostem byl doc. Ing. Josef Kolář, CSc. (Fakulta strojní ČVUT).

Letní semestr 2013/2014

O závěrečnou přednášku (19. 5. 2014) se postaral náš student Bc. Krzysztof Urbaniec, který nás seznámil se stavem na polské železnici, a to trochu netradičním způsobem.

V pondělí 12. 5. 2014 se uskutečnila přednáška Ing. Petra Zobala z METROPROJEKTU, který hovořil o perspektivách železničního napojení pražského letiště.

Další exkurze proběhla 1. a 2. 5. 2014, a to společně se studenty Dopravní fakulty TU Dresden. Navštívili jsme městský železniční tunel a tramvajovou síť v Lipsku, následně i řídicí centrum DB na tamějším hlavním nádraží.

Od čtvrtka 24. 4. 2014 do soboty 26. 4. 2014 jsme uspořádali exkurzi do Výzkumného ústavu železničního, SOKV České Budějovice a Dopravního podniku města České Budějovice.

Činnost a vize společnosti KŽC Doprava v pondělí 14. 4. 2014 představil Mgr. Bohumil Augusta, MBA, jednatel společnosti.

Údržba železničních vozidel v podmínkách ČD Cargo byla tématem přednášky konané 7. 4. 2014, hostem byl Ing. Karel Skalický z SOKV Ústí nad Labem.

O optimalizaci a preferenci MHD v Českých Budějovicích nám 24. 3. 2014 přednášel Ing. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.

Letní semestr jsme zahájili v pondělí 10. 3. 2014 přednáškou Ing. Petra Sýkory o kolejové dopravě v Katovicích.

Zimní semestr 2013/2014

Na poslední schůzce Drážní společnosti (16. 12. 2013) přednášel Bc. Adam Brázda, student ČVUT FD, o dopravě ve Střední Asii.

V pondělí 9. 12. 2013 Ing. Vladimír Pušman, Ph.D., přednášel o výsledcích disertační práce na téma „Linkové vedení veřejné dopravy“.

V pátek 6. 12. 2013 se uskutečnila studentská exkurze na Odstavné nádraží jih (Praha-ONJ), kde jsme si prohlédli provozní haly údržby a deponie elektrických jednotek CityElefant (řada 471) a Pendolino (ř. 680).

První prosincové pondělí (2. 12. 2013) jsme se v Kavárně ČAS zúčastnili setkání klubu stereofotografů s promítáním na téma železnice z archivu Matěje Boháče (Bosna, Srbsko, Rumunsko).

Ve čtvrtek 28. 11. 2013 se konala tradiční prezentace „drážních“ projektů (V. ročník). Prezentace se zúčastnily tyto projekty: Dopravní sál Fakulty dopravní, Železniční síť České republiky a Evropy, Technologie železniční nákladní dopravy, Preference veřejné hromadné dopravy, Regionální integrovaná doprava, Integrální taktový grafikon v ČR, Pohony elektrických vozidel a Krkonošské metro – fakultní dráha.

V pondělí 25. 11. 2013 Ing. Petr Šlegr (SŽDC) nastínil možné problémy při rozvoji železniční sítě SŽDC.

V neděli 24. 11. 2013 jsme společně s ŽelPage a studentským klubem eFDrive uspořádali jízdu po Praze a okolí motorovou jednotkou řady 845/945 společnosti Arriva vlaky.

Zimní semestr jsme na Drážní společnosti zahájili v pondělí 11. 11. 2013 přednáškou Ing. Pavla Blažka, systémového specialisty společnosti KORID LK, na téma „Vize železniční dopravy v Libereckém kraji“.

Letní semestr 2012/2013

Pardubickou trilogii jsme uzavřeli 20. 5. 2013 přednáškou Denise Sitory nazvanou „IREDO - jediný IDS v ČR pro dva kraje“.

Naše pozvání přijal rovněž náměstek pardubického hejtmana pro dopravu Ing. Jaromír Dušek a 13. 5. 2013 uskutečnil přednášku „Koncepce provozu veřejné drážní dopravy v Pardubickém kraji“.

V pondělí 29. 4. 2013 proběhla odborná diskuse na téma „Udržitelnost provozování osobní dopravy na regionálních tratích“, jejíhož moderování se ujal Ing. Milan Kříž.

Ve čtvrtek 25. 4. 2013 jsme uspořádali exkurzi do Dopravního podniku Ostrava a dceřiné firmy Ekova Electric - dílny Martinov.

V pondělí 25. 3. 2013 nás navštívil Ing. Lukáš Zástěra z generálního ředitelství ČD s přednáškou „Dispečerské řízení z pohledu dopravce“.

V sobotu 23. 3. 2013 jsme uspořádali exkurzi do Liberce, kde jsme si prohlédli tramvajovou vozovnu a centrální dispečink.

První přednášky v tomto semestru se dne 11. 3. 2013 zhostil Ing. Petr Moravec z firmy Abellio CZ na téma „Nabídková řízení ve veřejné dopravě z pohledu zahraničního dopravce“.

Zimní semestr 2012/2013

Ve zkouškovém období tohoto semestru (v pátek 18. 1. 2013) jsme stihli exkurzi zaměřenou na preferenční opatření na tramvajové síti v Drážďanech.

V pondělí 10. 12. 2012 proběhla přednáška zaměřená na provoz v londýnském metru. Přednášel student ČVUT FD, Bc. Adam Brázda.

V pátek 23. 11. 2012 jsme vyrazili na exkurzi do SOKV ČD CARGO v Ústí nad Labem, velkých železničních opraven, zaměřené na stejnosměrné elektrické lokomotivy, dieselové lokomotivy a nákladní vozy.

Ve čtvrtek 22. 11. 2012 proběhla prezentace vybraných studentských projektů, zaměřených na železniční a veřejnou dopravu. Tato prezentace každý rok navazuje na celofakultní, s tím rozdílem, že přednášející mají mnohem více času na představení svého projektu a rovněž je čas na diskuzi po každém příspěvku.

Poslední říjnový termín (29. 10. 2012) nás Ing. Jiří Pohl seznámil s moderními elektrickými lokomotivami.

Ve dnech 25.-27. 10. 2012 proběhlo přeshraniční studentské dopravní setkání: do Prahy přijeli čtyři studenti z TU Dresden (Fakultät Verkehrswissenschaften „Friedrich List“), jeden student ze Žilinské univerzity (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov) a akce se zúčastnilo též několik studentů ČVUT FD.

Druhou zimní přednášku (15. 10. 2012) měl pod palcem Ing. Bohumil Drápal (VÚŽ), který hovořil o rychlostnících na SŽDC a styku kolo-kolejnice.

Přednáškovou část jsme zahájili 8. 10. 2012 - Bc. Martin Stach přednášel o současném stavu a možném řešení veřejné dopravy na Českokrumlovsku.

Ještě před začátkem semestru jsme ve dnech 18.-21. 9. 2012 navštívili veletrh InnoTrans, který je největším světovým veletrhem zaměřeným na železnici a koná se v Berlíně každé dva roky již od roku 1996.

Letní semestr 2011/2012

Přednáška „Váš vlak jede každou hodinu“ (Michal Drábek pro Letní dopravní školu 2012 v Děčíně)

V úterý 22. 5. 2012 byl posledním naším hostem v letním semestru pan Leoš Novotný, předseda představenstva společnosti LEO Express, se kterým jsme probrali záležitosti ohledně nového spojení mezi Prahou a Ostravou.

Po delší odmlce proběhl dne 14. 5. 2012 cyklus kratších studentských přednášek, Milan Kříž si vzal na mušku dopravní modelování a aplikaci na Jesenicku, Václav Macek se podělil o zkušenosti se studiem v Drážďanech a Martin Stach shrnul Sraz dopravních studentů tamtéž.

Dne 20. 4. 2012 navštívila Drážní společnost Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Součástí exkurze byla přednáška ředitele společnosti KORDIS JMK Ing. Jiřího Horského, dále prohlídka dispečinku a odpoledne nás provázel Mgr. Tomáš Hladík po síti IDS JMK na Tišnovsku.

Čtvrtá přednáška (16. 4. 2012) byla zaměřena na vlakotramvaje, kde pan Ing. Jiří Pohl ukázal, že vlakotramvaj je technicky a finančně velmi složitý projekt oproti konvenční železnici či standardním tramvajím.

Třetí přednášky (2. 4. 2012) se ujal Adam Brázda, který nás seznámil s provozy tramvají a trolejbusů na východní Ukrajině. Na většině ukázek bylo jasně vidět, kam až může dojít nezájem o kvalitní veřejnou hromadnou dopravu ze strany veřejné správy. Podklady k přednášce si můžete stáhnout v PDF (49MB).

O týden později, 26. 3. 2012, nás navštívil Petr Šimral, výkonný ředitel METRANS Rail, který mluvil o současném stavu nákladní dopravy a dálkových nákladních expresech.

Dne 19. 3. 2012 hovořil Ing. Jan Šatava o problémech regionální železnice, její funkci v regionu a možném potenciálu.

Zimní semestr 2011/2012

Dne 19. 12. 2011 přednášel Ing. Jiří Pohl o moderních vozidlech na příměstskou a regionální dopravu a představil nejnovější trendy ve vývoji vozidel.

Poslední listopadový pátek (25. 11. 2011) jsme vyrazili na exkurzi do Jindřichova Hradce na Jindřichohradecké místní dráhy. Exkurze se vydařila, prohlédli jsme si zázemí v Jindřichově Hradci a Kamenici nad Lipou. Exkurze byla zpestřena přednáškami a diskuzemi s panem Ing. Janem Šatavou v Jindřichově Hradci a během cesty do Kamenice nad Lipou. Několik fotek si můžete prohlédnout zde.

Dne 14. 11. 2011 hovořil Matěj Sobota na téma městská hromadná doprava v Rakousku. Seznámili jsme se s provozy v 5 rakouských městech, a to Vídeň, Graz, Linz, Salzburg a Innsbruck. Prezentaci z přednášky si můžete stáhnout v PDF (20MB).

Dne 24. 10. 2011 promluvil Ing. Jiří Smolík (SUBTERRA) o vysokorychlostních železničních tunelech a možnostech jejich ražení.

Dne 17. 10. 2011 jsme zahájili zimní semestr přednáškou o veřejné dopravě v Pardubickém kraji. Vzhledem k pracovnímu vytížení Ing. Tomáše Záruby se začátku ujal Ing. Zdeněk Michl, poté následovala krátká diskuze. Druhou polovinu vedl Ing. Tomáš Záruba (OREDO), který hovořil až do 22.30.
Letní semestr 2010/2011

Dne 9.5.2011 se konalo promítání filmu z expedice Trabantem napříč Afrikou Trabantem napříč Afrikou, po filmu jsme diskutovali k tématu Afrika a cestování.

Dne 2.5.2011 přednášel Ing. Petr Šlegr, ředitel Centra pro efektivní dopravu, který se zaměřil na legislativní problémy rozvoje veřejné dopravy.

Dne 18.4.2011 se uskutečnil 2. ročník prezentace drážních projektů a projektů souvisejících s veřejnou hromadnou dopravou. Zúčastnilo se 7 projektů:
Dopravní sál Fakulty dopravní - ID
Projektování trolejbusových tratí - ID
Preference veřejné hromadné dopravy – DS
Regionální integrovaná doprava – DS
Železniční síť České republiky a Evropy – DS
Rozvoj železniční dopravy v podmínkách ČR – DS
Integrální taktový grafikon v ČR – ME

Dne 4.4.2011 proběhla přednáška o provozu MHD v Praze během a po povodni, v podání Ing. Vladimíra Pušmana, DPP. Úvod přednášky byl zaměřen na pár kapitol z historie, které byly nutné k pochopení současné situace.

Dne 1.4.2011 jsme jeli na exkurzi do Dopravního podniku města Ústí nad Labem. Článek o Ústí nad Labem od Matěje Soboty si můžete přečíst na PIDservisu.

Dne 21.3.2011 hovořil Matěj Sobota, student 3. ročníku ČVUT FD, o integrovaných dopravních systémech v Německu. Účast byla vysoká, svou návštěvou nás potěšili i studenti z ostatních univerzit (VŠE, UPCE) a gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích. Jeho přednášku si můžete stáhnout v PDF (26MB).
Zimní semestr 2010/2011

Dne 6.12.2010 opět přednášel projektant železnic, Ing. Jan Herman Zicha, P. E., o možnostech řešení vysokorychlostních tratí. V rychlosti zopakoval minulou přednášku a zaměřil se na projektování tunelů, železničního spodku a svršku, ukázal nám praktické příklady z různých koutů světa. Další plánované části jsme nestihli, neboť se přednáška protáhla až do 22.00 hodin.

Dne 22.11.2010 hovořil projektant železnic, Ing. Jan Herman Zicha, P. E., o realizované vysokorychlostní trati v Jižní Koreji, a nastínil možný vývoj v Kalifornii a Brazílii.

Dne 22.11.2010 jsme si prohlédli kontejnerový terminál Metrasu v Praze-Uhříněvsi. Byla to první akce pořádaná ve spolupráci s Klubem mladých logistiků pod záštitou Katedry logistiky FPH VŠE v Praze. Účast byla velmi vysoká, v pronajatém vyhlídkovém autobuse firmy CVEJNBUS se nás sešlo přes 30. Fotografie z exkurze naleznete zde.

Dne 8.11.2010 poprvé přednášel Martin Stach, téma bylo železniční doprava v jižních Čechách.

Na první zimní přednášce 25.10.2010 mluvili zástupci OREDA o integrované dopravě, o současném dění a počátcích v Královehradeckém kraji hovořil Denis Sitora a budoucí vývoj v Pardubickém doplnil Tomáš Záruba. Účast byla vysoká, na přednášku se přišli podívat i studenti SPŠ Dopravní v Masné ulici.
Letní semestr 2009/2010

Dne 28.4.2010 proběhla přednáška generálního ředitele Českých drah, a.s., Ing. Petra Žaludy na téma Budoucnost Českých drah. Následovaly dotazy a diskuze. Přednášky se zúčastnil také děkan FD prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek. Přednášku pořádal Ústav dopravních systémů (K612).

Dne 19.4.2010 proběhly prezentace "drážních" studentských projektů v tomto pořadí:
- Preference veřejné dopravy (Ing. Vladimír Pušman, Dopravní podnik hl. m. Prahy, vedoucí projektu)
- Dopravní sál Fakulty dopravní (Bc. Tomáš Konopáč)
- Možnosti zavedení integrálního taktového grafikonu v ČR (Václav Macek, Bc. Milan Kříž)
- Železniční síť České republiky a Evropy (Michal Tvrdík)
- Projektování trolejbusových tratí (Bc. Petr Mahel)
- Krkonošské metro (Karel Jakubů)
Následovaly dotazy a diskuze.

Dne 12.4.2010 proběhla přednáška Nové železniční spojení Praha - severozápad projektanta Ing. Jiřího Kalčíka. Následovaly dotazy a diskuze.

Dne 29.3.2010 proběhla přednáška Železnice a politika: Netechnické obtíže v přípravě VRT Ing. Petra Šlegra (Centrum pro efektivní dopravu, o.s.). Následovaly dotazy a diskuze.

Dne 22.3.2010 proběhla přednáška ARRIVA na Liberecku Jaroslava Šulce (ARRIVA). Následovaly dotazy a diskuze.

Odkaz na přednášku Vlakotramvaje (Tram-Train) Ing. Martina Vachtla (SUDOP Praha, a.s.) pořádanou dne 19.3.2010 Ing. Lukášem Týfou, Ph. D. v rámci předmětu Projektování železničních tratí.

Dne 15.3.2010 proběhla přednáška Přínosy redukce míst zastavení v regionální železniční dopravě Ing. Tomáše Záruby a Ing. Michala Drábka. Následovaly dotazy a diskuze.

Dne 9.3.2010 proběhla přednáška Interoperabilita v železniční dopravě Ing. Mgr. Radka Čecha (SŽDC, s.o.) pořádaná Ing. Lukášem Týfou, Ph. D. v rámci volitelného předmětu Projektování železničních tratí.

Dne 1.3.2010 proběhlo setkání Drážní společnosti. Úvodní přednášku o plánování železniční infrastruktury ve Švýcarsku pronesl Ing. Tomáš Záruba. Dále Ing. Zdeněk Michl představil propagační film SBB Infrastruktur Schienen, die allen dienen (Koleje, které slouží všem). Následně promítl film o stavbě dvojkolejného tunelu Zürich HB - Thalwil a o probíhající stavbě třetího dvojkolejného tunelu Zürich HB - Zürich Oerlikon. Aktuální informace ke stavbě najdete na http://infra.sbb.ch/durchmesserlinie.
Zimní semestr 2009/2010

Odkaz na přednášky Návrh sítě VRT v ČR - z hlediska přepravní poptávky a Jednoduchý dopravní model ČR pro hodnocení VRT Ing. Zdeňka Melzera (SUDOP Praha, a.s.) pořádané ve dnech 10. a 17.12.2009 Ing. Lukášem Týfou, Ph. D. v rámci volitelného předmětu Vysokorychlostní tratě.

Dne 4.12.2009 se uskutečnila exkurze na ŽELEZNIČNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUH CERHENICE. Exkurze se konala ve spolupráci s dopravní univerzitou v Žilině. Na zkušebním okruhu prováděl Ing. Bohumil Drápal.

Dne 3.12.2009 se uskutečnily exkurze na SEŘAĎOVACÍ STANICI NYMBURK a do DOPRAVNÍHO SÁLU UNIVERZITY PARDUBICE. Exkurze se konaly ve spolupráci s Doc. Ing. Jozefem Gašparíkem, Ph. D. z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinské univerzity.

Dne 1.12.2009 proběhla přednáška Železniční a veřejná doprava ve Švýcarsku Prof. Dr. Ulricha Weidmanna - (Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme ETH Zürich). Následovaly dotazy a diskuze. Přednášku uspořádal projekt Možnosti zavedení integrálního taktového grafikonu v ČR a na její organizaci se podílela Drážní společnost.

Dne 30.11.2009 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Simulátory Multi - vznik a vývoj hovořil Jan Konrad. Následovaly dotazy a diskuze.

Ve dnech 2. a 4.11.2009 proběhla setkání Drážní společnosti. K tématu Železniční uzel Brno - možnost řešení v centru, městské rychlodráhy hovořili Tomáš Alter a Ing. arch. Ivan Lejčar. V pondělí byl přednesen stručný popis stávajícího stavu ŽUB se zaměřením na největší nedostatky, popis varianty "čistý odsun" se zaměřením na největší nedostatky, popis varianty „odsun + severojižní kolejový diametr (SJKD)", popis varianty „odsun + městská rychlodráha", popis varianty „odsun + spojka". Ve středu byly popsány varianty občanského koalice Nádraží v centru (OK NvC) a ukázány výsledky srovnávací studie (CityPlan + ČVUT FD). Diskuze k tématu proběhly oba dny po přednášce.

Dne 19.10.2009 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Nové spojení II - Pražský diametr hovořil Ing. Martin Vachtl ze společnosti SUDOP Praha. Následovaly dotazy a diskuze.

Dne 5.10.2009 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Vysokorychlostní tratě - priority rozvoje v ČR hovořil Ing. Tomáš Záruba. Diskuze k tématu proběhla ve středu 7. 10. 2009.
Letní semestr 2008/2009

Dne 04.05.2009 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Drážní inspekce - nezávislý vyšetřovací orgán ČR hovořili Ing. Hana Pechačová (ředitelka Odboru inspekce) a Ing. Michal Miklenda (ředitel Ústředního inspektorátu). Byla představena Drážní inspekce, současný stav, úkoly... Byly probrány otázky: kdo se stará o bezpečnost drážní dopravy?, Kdo vyšetřuje nehody v drážní dopravě? Jaké jsou jejich nejčastější příčiny? Jak fungují preventivní kampaně? Následovaly dotazy a diskuze.
Tímto ještě jednou děkujeme členům Drážní inspekce, kteří přijali pozvání uskutečnit přednášku na půdě Fakulty dopravní ČVUT a přiblíží nám činnost Drážní inspekce.

Dne 6.4.2009 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Konstrukční řešení pohonů hnacích kolejových vozidel hovořil Doc. Ing. Josef Kolář, CSc. (ČVUT Fakulta strojní).

Dne 23.03.2009 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu IV. železniční koridor hovořil Milan Kříž. Byl představen současný stav projektů modernizace trati Praha hl. n. - České Budějovice; návrh provozního konceptu na této trati podle principů taktového grafikonu se zohledněním vazeb na celou Českou republiku... Následovaly dotazy a diskuze.
Zimní semestr 2008/2009

Dne 15.12.2008 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu HLUK hovořil ing. Bohumil Drápal. Výzkumný Ústav Železniční provádí na zkušebním železničním okruhu (ZŽO) ve Velimi kromě mnoha dalších zkoušek i hygienické zkoušky, mezi které patří například měření akustických parametrů (hluku) železničních vozidel a vibrací působících na člověka. Následoval program v restauračním zařízení a diskuze.

Dne 1.12.2008 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Vysokorychlostní tratě v České republice hovořil Ing. Tomáš Záruba. Byla představena nově sledovaná koncepce pro ČR, využití tratí pro odbočné směry, řešení zapojení do uzlů, provozní režim, role v rychlíkové dopravě. Následovaly otázky a diskuze.

Dne 3.11.2008 proběhlo setkání Drážní společnosti. Své zážitky ze Slovinských železnic a fotografie nám promítl Milan Kříž.

Dne 20.10.2008 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Nové spojení II - Městský železniční tunel v Praze hovořil iIng. Tomáš Záruba. Byly představeny varianty řešení železničního uzlu Praha, zdůvodnění a popis záměru a aktuálního stavu přípravy, vazba do řešení lokality Masarykova nádraží... Následovaly otázky a diskuze.
Letní semestr 2007/2008

Ve dnech 2. - 6. 5. 2008 proběhla návštěva vlakotramvajové sítě v Karlsruhe a okolí. Její součástí byla též exkurze na dispečink tamního IDS.

Dne 28.4.2008 proběhlo setkání Drážní společnosti. Tomáš Alter jeho kolega z Občanské koalice Nádraží v centru nám představili architektonické, stavební a provozní řešení rekonstrukce žst. Brno hl. n. ve stávající poloze. Následovala diskuze s otázkami a vzhledem k okolnostem, že ač se započalo o 1,5 hodiny dříve než obvykle, zůstalo toho mnoho nezodpovězeno...

Dne 26.3.2008 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Vysokorychlostní železniční provoz sestávající se ze dvou přednášek: ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYSOKORYCHLOSTNÍHO PROVOZU - hovořil Ing. Jaroslav Opava, CSc. a VÝSLEDKY PRÁCE STUDENTSKÉHO PROJEKTOVÉHO TÝMU ČVUT FD - hovořili Ing. Martin Večeřa a Lukáš Masopust. Byla představena problematika vysokorychlostní železniční dopravy a dále mezioborový projekt Alternativní řešení vysokorychlostního železničního systému v ČR, jehož studenti řeší otázky stavební, zabezpečovací a ekonomické a který počítá se zřízením tzv. Českomoravského trojúhleníku. Následovaly otázky a diskuze.

Dne 17.3.2008 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Interoperabilita kolejových vozidel hovořil Ing. Bohumil Drápal. Všichni o interoperabilitě slyšeli, ale málokdo si pod tímto pojmem dokázal představit něco konkrétního. Co je to interoperabilita? Proč? Jaké byly záměry Evropské komise? A jaká je skutečnost ? Na příkladu TSI-nákladní vozy nám výše položené otázky byly zodpovězeny. Následovaly další otázky a diskuze.

Dne 3.3.2008 proběhlo setkání Drážní společnosti. Vzhledem k okolnostem došlo ke změně programu. Michal Drábek promítal fotografie z cesty do Dnětropetrovsku. Poté Ján Leskoviansky promítal video o vlakovém zabezpečovači MIREL. Následovala diskuze pod vedením Tomáše Záruby o aplikaci švýcarského modelu železnice u nás.
Zimní semestr 2007/2008

Dne 18.12.2007 proběhlo předvánoční setkání Drážní společnosti. K tématu MHD ve Švýcarsku hovořili Petr Peltan a Jan Marek.

Dne 4.12.2007 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Číselné, písmenné a symbolické označování hnacích i hnaných kolejových vozidel  hovořil Tomáš Kučera. Následovaly dotazy a vynikající diskuse. K dipozici je průvodní dokument k přednášce.

Dne 20.11.2007 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Trať Otrokovice - Vizovice včera, dnes a zítra hovořil Robert Juřina. Následovaly dotazy a diskuse. K dipozici je dána prezentace k přednášce a návrhy GVD této tratě pro různé typy modernizace a vozidel: řada 471 (bez zdvoukolejnění), řada 471 (dvoukolejný úsek Zlín střed - Otrokovice), řada 642 DB (Desiro) (dvoukolejný úsek Zlín střed - Otrokovice).

Dne 23.10.2007 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Dynamika jízdy vlaku hovořil Pavel Rovenský. Následovaly dotazy a diskuse.

Dne 9.10.2007 proběhlo první setkání Drážní společnosti v dalším semestru. K tématu Vlakotramvaj v Karlsruhe hovořil Ing. Michal Drábek. K tématu Řada 380 - aktuálně hovořil Josef Beran. Následovaly dotazy a diskuse.
Letní semestr 2006/2007

Dne 28.5.2007 proběhlo setkání Drážní společnosti. Svou návštěvou nás poctil děkan ČVUT FD prof. Ing. Petr Moos, CSc., který přednesl krátký projev na téma financování železniční infrastruktury z evropských fondů. K tématu Orlické dráhy včera a dnes hovořila Marie Sehnalová. K tématu Brzdy kolejových vozidel hovořil Ing. Bohumil Drápal. Následovaly dotazy a diskuse.

Dne 14.5.2007 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Postřehy z organizování 5. evropské konference studentů dopravy hovořil Michal Drábek. Následovaly dotazy a diskuse. K tématu Vztah kolo - kolejnice přednášel Ing. Bohumil Drápal.

Ve dnech 30.4. - 4.5.2007 se v Praze a v Pardubicích konala 5. evropská konference studentů dopravy, pořádaná studenty ČVUT FD a DFJP UPCE. Zúčastnilo se jí 42 studentů z 10 zemí a 14 vysokých škol. Tématem konference byla Doprava jako prostředek globalizace. Proběhly prezentace vysokých škol, odborné přednášky a diskuse o podobě EATS - evropské asociace studentů dopravy a o místě konání příští konference.

Dne 16.4.2007 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Propustnost tratí a uzlů hovořil Michal Drábek. K tématu Železniční výzkumnictví hovořil Josef Beran.

Dne 2.4.2007 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Zkušenosti s lokomotivami řady 350 hovořil strojvedoucí Ján Leskoviansky. Následovaly dotazy a diskuse.

Dne 19.3.2007 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématům Postřehy z InnoTransu 2006 a Představení 5. konference evropských studentů dopravy v Praze a Pardubicích hovořil Josef Beran. K tématu Propustnost tratí a uzlů hovořil Michal Drábek.

Dne 5.3.2007 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Přenosy výkonu dieselových lokomotiv hovořil Robert Juřina. K tématu Postřehy ze Švýcarska - fotografie hovořil Michal Drábek.
Zimní semestr 2006/2007

Dne 8.1.2007 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Integrované dopravní systémy hovořil Milan Kříž. K tématu Oteplení trakčních motorů hovořil Robert Juřina.

Dne 11.12.2006 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Vlakotramvaje hovořil Michal Drábek.

Dne 27.11.2006 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Dálkové řízení železničního provozu hovořili Michal Drábek a Martin Růžička. K tématu Dynamika seřaďovací stanice hovořili Robert Juřina a Pavel Rovenský.

Exkurze do Německa dne 25.11.2006 - Vogtlandbahn, Bayreuth. Foto Michal Drábek.

Exkurze do Německa dne 19.11.2006 - Passau, Regensburg, přizpůsobení infrastruktury potřebám taktového grafikonu na trati Plattling - Bayerisch Eisenstein. Foto Michal Drábek, Tomáš Fuks, Petr Hochman a Martin Sojka.

Dne 13.11.2006 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Druhy, principy a regulace elektrické trakce železniční dopravy hovořili Pavel Rovenský a Tomáš Záruba. K tématu Úvod do problematiky taktového grafikonu, základní pojmy, technické podmínky hovořili Michal Drábek a Tomáš Záruba.

Exkurze do Německa dne 4.11.2006 - TramTrain Zwickau, Chemnitz. Foto Michal Drábek.

Dne 30.10.2006 proběhlo setkání Drážní společnosti. K tématu Řešení kapacitního problému v zaústění trati od Plzně do železničního uzlu Praha hovořili Michal Drábek a Tomáš Záruba.
2006

Princip integrálního taktového grafikonu (Michal Drábek)

V září 2006 Michal Drábek (spolu se studenty Dopravní fakulty "Friedrich List" TU Dresden) navštívil Omskou státní železniční univerzitu .

Přednáška "Poválečná elektrická vozba" (Michal Drábek, Robert Juřina, Tomáš Záruba, Vlastislav Weiner).