Po kliknutí na obrázek se plná velikost zobrazí v novém okně. Všechny fotky z exkurze zde


Vybavení dopravní kanceláře v české části žst. Železná Ruda.


Detail schéma kolejiště na monitoru. Čárkovaná část není dosud z dopravní kanceláře ovládána (Špičák dopravnou D3 se samovraty, obdobně německá část pohraniční stanice - objezd českých lokomotiv přes ručně stavěné výhybky).


Rekonstrukce žst. Zwiesel sledující možnost úrovňových přestupů převažujícím směrem do Bodenmeis při současném křižování hlavní linky (přizpůsobení infrastruktury potřebám provozu v taktovém grafikonu).


Sešitový jízdní řád v německém provedení.


Německé označení začátku pomalé jízdy ("A") a návěstidlo přejezdníku.


Zajímavý způsob upevnění kolejnic na jedné z rušených kolejí žst. Zwiesel.


Stanoviště strojvedoucího jednotky RegioSwinger.


Informační panel pro cestující jednotky RegioSwinger. Pozoruhodné řešení skládání písmen ze základních obrazců (trojúhelníky, obdélníky) namísto kruhových teček vede k výrazně lepší čitelnosti.


Signál strojvedoucímu nahrazující naši ruční návěst "odjezd", resp. "souhlas k odjezdu", spínaný ovládacím prvkem na nástupišti vlakovou četou.


Cesta do pravěku aneb trest za stížnost na pětiminutové zpoždění v Německu. Později jsme zjistili, že šlo o vliv sebevražedné akce - a zejména neexistence krizových scénářů pro podobné případy. Ale o tom zase někdy jindy...