Drážní společnost při ČVUT FD
Drážní společnost
při dopravní fakultě ČVUT v Praze
Přednášky a exkurze

Přednášky a exkurze

Co pro vás v nejbližší době připravujeme?

Jakých zajímavých přednášek a exkurzí jste se již mohli zúčastnit?

Starší přednášky a exkurze naleznete v našem archivu.

Náš tým

Naše organizace je neformální, činnost Drážní společnosti dlouhodobě zaštiťují především tito lidé.

Ing. Petr Fridrišek

předseda

Ing. Zdeněk Michl

projektový manažer

Ing. Michal Drábek, Ph.D.

odborný garant

Tomáš Míča

marketingový specialista

Realizační tým akcí je doplněn dalšími členy, studenty a akademickými pracovníky ČVUT FD.

Historie

Drážní společnost vznikla jako neformální spolek studentů, absolventů a zaměstnanců Fakulty dopravní ČVUT v Praze se zájmem o drážní dopravu s přesahem k odborné i laické veřejnosti.

 • 2006

  První kroky

  Studenti ČVUT v Praze Fakulty dopravní Michal Drábek a Tomáš Záruba se poprvé pokusili spojit akademickou obec se zájmem o železniční dopravu roztroušenou po ústavech podle technické odbornosti. Proběhly první tři přednášky.

 • od 2007

  Pravidelné přednášky

  Od zimního semestru 2006/7 připravuje organizační výbor Drážní společnosti soustavně podvečerní přednášky odborníků z praxe i z akademické sféry. Představovány jsou na nich nejen domácí projekty fakulty, ale i projekty z jiných fakult a škol. Přednášky postupně navštěvuje stále více hostů, absolventů i mimo akademickou obec.

 • od 2007

  Odborné exkurze

  Nedílnou náplní činnosti Drážní společnosti se staly odborné exkurze na stavby, dispečerská pracoviště a další zajímavá místa. Tyto exkurze vhodným způsobem doplňují výuku na ČVUT a specifický zájem studentů a umožňují prohloubení neformálních vztahů mezi účastníky. Cílem se postupně kromě míst v České republice staly i vzdálenější místa v zahraničí. I na exkurzích platí, že jsou případná volná místa k dispozici zájemcům mimo akademickou obec.

 • dnes

  Výhled

  Drážní společnost je spolehlivým partnerem Fakulty dopravní ČVUT v Praze, který poskytuje platformu pro prezentaci školy a jejích výsledků v oboru vůči veřejnosti. Jsme zdrojem informací o možnostech studia v oboru železniční dopravy pro zájemce o studium. Kromě domácího prostředí ČVUT FD jsme navázali kontakt se studenty Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích i dalších vysokých škol.

 • Pojď napsat
  další řádky
  do historie!

O nás

Jsme sdružení současných i bývalých studentů ČVUT, zejména Fakulty dopravní, kteří se zajímají o drážní dopravu.

Zaměření

Jsme otevřeni všem, kteří mají zájem:

 • poznat kolegy(-ně) podobného zaměření
 • jezdit na zajímavé exkurze (nebo je sám organizovat)
 • poslechnout si přednášky odborníků
 • povědět ostatním něco o svém oboru a dozvědět se něco o jiných oborech a souvislostech mezi nimi
 • vyměnit si s kolegy nejrůznější odborné poznatky, literaturu a odkazy
 • doplnit si znalosti z přednášek
 • a samozřejmě dokázat, že drážní doprava není pouze koníček a zdaleka není odepsaná

Členství

Přestože mnoho našich členů (ne-li všichni) jsou železniční fandové, jsme spolek odborný. Modeláři, fotografové, cestovatelé, projížděči a opraváři historických vozidel své spolky již mají. Budoucím odborníkům v oblasti železnice a veřejné dopravy ovšem takový spolek (lobby, chcete-li) zatím chyběl.
Na svých schůzkách neděláme žádné rozdíly mezi členy a nečleny. Tedy až na jeden: členové jsou obšťastňováni organizačními záležitostmi…

Kontakt

Naše e-mailová adresa je drahy@fd.cvut.cz.
Komunikovat s námi můžete také prostřednictvím Facebookové stránky www.facebook.com/drazni.spolecnost.
Těšíme se na Vaše ohlasy!

Odběr newsletteru

Přihlaste se k odběru newsletteru.