Drážní společnost při ČVUT FD
Drážní společnost
při dopravní fakultě ČVUT v Praze
Přednášky a exkurze

Drážďany 21.4.2023

Exkurze do dopravního sálu TU Dresden
Na akci se prosím přihlašte formulářem.
pokud nemáte ČVUT-id, kontaktujte organizátora e-mailem.

Přednášky a exkurze

Co pro vás v nejbližší době připravujeme?

Starší přednášky a exkurze naleznete v našem archivu.

On-line panelové diskuse

V letním semestru 2020/2021 jsme pro vás připravili dvě panelové diskuse.

 • V pořadí druhá panelová diskuse Drážní společnosti při ČVUT FD se zaměří na ožehavé téma soutěží na železnici. V debatě se budeme snažit odpovědět na otázky, proč je dobré soutěže vyhlašovat, jak by měly být organizovány a proč se nám to v našich podmínkách až tak moc nedaří. Současně se dotkneme i toho, na kolik je v souvislosti se soutěžením osobní železniční doprava stabilní. Chybět nebude ani část týkající se krajských tarifů a požadavků objednatelů na nová vozidla.
  Hosty diskuse budou zástupci krajských objednatelů dopravy, dopravců a představitelé akademické sféry.
  Záznam diskuse

 • COVID-19 výrazně oslabil výkony veřejné dopravy po celém světě. Klesla poptávka po veřejné dopravě a naopak vzrostl počet lidí dojíždějících autem nebo například na kole. Rok po začátku pandemie si začínáme klást otázku, jak bude vypadat cesta veřejné dopravy k novému "normálu". Zanechá pandemie v lidech strach z cestování hromadnými prostředky natrvalo? Budou lidé cestovat méně/více? A může být VHD udržitelná, přívětivá vůči životnímu prostředí, ekonomická a odolná proti krizi najednou? Tyto a další otázky budou probírat naši hosté v rámci první panelové diskuze Drážní společnosti. V diskuzi zasedli odborníci z řad objednatelů dopravy, dopravců, výrobců vozidel, sociologů a geografů.
  Záznam diskuse

 • Další akce
  připravujeme
  na podzim!

Akční tým

Naše organizace je neformální, činnost Drážní společnosti dlouhodobě zaštiťují především tito lidé.

Adam Příbrský

předseda

Martin Šulek

marketingový specialista

Jakub Voříšek

dveřník

Realizační tým akcí je doplněn dalšími členy, studenty a akademickými pracovníky ČVUT FD.

Support tým

Ing. Zdeněk Michl

webmaster

Bc. Tomáš Míča

správce instagramu

Ing. Stanislav Metelka

nakopávač

Odborný tým

Ing. Petr Fridrišek

ex - předseda

Ing. Milan Kříž, Ph.D.

odborný garant

Ing. Michal Drábek, Ph.D.

odborný garant

Historie

Drážní společnost vznikla jako neformální spolek studentů, absolventů a zaměstnanců Fakulty dopravní ČVUT v Praze se zájmem o drážní dopravu s přesahem k odborné i laické veřejnosti.

 • 2006

  První kroky

  Studenti ČVUT v Praze Fakulty dopravní Michal Drábek a Tomáš Záruba se poprvé pokusili spojit akademickou obec se zájmem o železniční dopravu roztroušenou po ústavech podle technické odbornosti. Proběhly první tři přednášky.

 • od 2007

  Pravidelné přednášky

  Od zimního semestru 2006/7 připravuje organizační výbor Drážní společnosti soustavně podvečerní přednášky odborníků z praxe i z akademické sféry. Představovány jsou na nich nejen domácí projekty fakulty, ale i projekty z jiných fakult a škol. Přednášky postupně navštěvuje stále více hostů, absolventů i mimo akademickou obec.

 • od 2007

  Odborné exkurze

  Nedílnou náplní činnosti Drážní společnosti se staly odborné exkurze na stavby, dispečerská pracoviště a další zajímavá místa. Tyto exkurze vhodným způsobem doplňují výuku na ČVUT a specifický zájem studentů a umožňují prohloubení neformálních vztahů mezi účastníky. Cílem se postupně kromě míst v České republice staly i vzdálenější místa v zahraničí. I na exkurzích platí, že jsou případná volná místa k dispozici zájemcům mimo akademickou obec.

 • dnes

  Výhled

  Drážní společnost je spolehlivým partnerem Fakulty dopravní ČVUT v Praze, který poskytuje platformu pro prezentaci školy a jejích výsledků v oboru vůči veřejnosti. Jsme zdrojem informací o možnostech studia v oboru železniční dopravy pro zájemce o studium. Kromě domácího prostředí ČVUT FD jsme navázali kontakt se studenty Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích i dalších vysokých škol.

 • Pojď napsat
  další řádky
  do historie!

O nás

Jsme sdružení současných i bývalých studentů ČVUT, zejména Fakulty dopravní, kteří se zajímají o drážní dopravu.

Zaměření

Jsme otevřeni všem, kteří mají zájem:

 • poznat kolegy(-ně) podobného zaměření
 • jezdit na zajímavé exkurze (nebo je sám organizovat)
 • poslechnout si přednášky odborníků
 • povědět ostatním něco o svém oboru a dozvědět se něco o jiných oborech a souvislostech mezi nimi
 • vyměnit si s kolegy nejrůznější odborné poznatky, literaturu a odkazy
 • doplnit si znalosti z přednášek
 • a samozřejmě dokázat, že drážní doprava není pouze koníček a zdaleka není odepsaná

Členství

Přestože mnoho našich členů (ne-li všichni) jsou železniční fandové, jsme spolek odborný. Modeláři, fotografové, cestovatelé, projížděči a opraváři historických vozidel své spolky již mají. Budoucím odborníkům v oblasti železnice a veřejné dopravy ovšem takový spolek (lobby, chcete-li) zatím chyběl.
Na svých schůzkách neděláme žádné rozdíly mezi členy a nečleny. Tedy až na jeden: členové jsou obšťastňováni organizačními záležitostmi…

Kontakt

Naše e-mailová adresa je drahy@fd.cvut.cz.
Komunikovat s námi můžete také prostřednictvím Facebookové stránky www.facebook.com/drazni.spolecnost.
Těšíme se na Vaše ohlasy!