Drážní společnost
při dopravní fakultě ČVUT v Praze

Nejbližší akce:
Regionální železniční doprava v Praze a Středočeském kraji
24. 10. 2016 18:45

Přednášky a exkurze

Přednášky a exkurze

Co pro vás v nejbližší době připravujeme?

Regionální železniční doprava v Praze a Středočeském kraji

24. 10. 2016 18:45

Gotthardský úpatní tunel: přednáška v Praze

25. 10. 2016 18:00

Jakých zajímavých přednášek a exkurzí jste se již mohli zúčastnit?

Fleet management – hospodaření s nákladními vozy v ČD Cargo

16. 5. 2016 18:30

Bezemisní železnice 2

2. 5. 2016 18:30

Koncepce železniční dopravy v Olomouckém kraji

18. 4. 2016 18:30

Turistické linky v Ústeckém kraji

4. 4. 2016 18:30

Vývoj rychlostních rekordů na železnici

21. 3. 2016 18:30

EXKURZE: DB Schenker Pardubice a VVCD Univerzity Pardubice

11. 3. 2016 8:00

Od strojvedoucího k vlastním lokomotivám

7. 3. 2016 18:30

Javánské cukrovary

21. 12. 2015 18:30

Exkurze do dopravního sálu TU Dresden

14. 12. 2015 9:00

Prezentace drážních projektů

2. 12. 2015 17:00

Bezemisní železnice

30. 11. 2015 18:30

Studentský den otevřených dveří ČVUT FD

27. 11. 2015 9:00

Železnice Desná - od povodní k elektrifikaci

23. 11. 2015 17:00

Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě

6. 11. 2015 9:00

Příprava výlukových opatření dopravcem ČD

19. 10. 2015 18:30

EXKURZE: Plzeň - Návštěva PMDP a organizátora POVED

12. 6. 2015 8:50

PŘEDNÁŠKA: Lokálky, nebo za hodinu do Brna? Co se vyplatí české železnici?

18. 5. 2015 16:45

EXKURZE: Den otevřených dveří DP Pardubice

16. 5. 2015 8:00

Zajištění dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji

28. 4. 2015 11:30

Alternativní koncepce dvoupodlažních osobních vozů (přednáška)

27. 4. 2015 18:30

Nízkopodlažní tramvaje - bezbariérovost a technická řešení (přednáška)

20. 4. 2015 18:30

Příprava a výstavba vysokorychlostní tratě na Tchaj-wanu

30. 3. 2015 18:30

Renesance tramvají ve Francii

23. 3. 2015 18:30

Náš tým

Naše organizace je neformální, činnost Drážní společnosti dlouhodobě zaštiťují především tito lidé.

Ing. Milan Kříž

předseda

Ing. Zdeněk Michl

projektový manažer

Ing. Michal Drábek, Ph.D.

odborný garant

Realizační tým akcí je doplněn dalšími členy, studenty a akademickými pracovníky ČVUT FD.

Historie

Drážní společnost vznikla jako neformální spolek studentů, absolventů a zaměstnanců fakulty dopravní ČVUT se zájmem o drážní dopravu s přesahem k odborné i laické veřejnosti.

 • 2006

  První kroky

  Studenti dopravní fakulty ČVUT Michal Drábek a Tomáš Záruba se poprvé pokusili spojit akademickou obec se zájmem o železniční dopravu roztroušenou po ústavech podle technické odbornosti. Proběhly první tři přednášky.

 • od 2007

  Pravidelné přednášky

  Od zimního semestru 2006/7 připravuje organizační výbor Drážní společnosti soustavně podvečerní přednášky odborníků z praxe i z akademické sféry. Představovány jsou na nich nejen domácí projekty fakulty, ale i projekty z jiných fakult a škol. Přednášky postupně navštěvuje stále více hostů, absolventů i mimo akademickou obec.

 • od 2007

  Odborné exkurze

  Nedílnou náplní činnosti Drážní společnosti se staly odborné exkurze na stavby, dispečerská pracoviště a další zajímavá místa. Tyto exkurze vhodným způsobem doplňují výuku na ČVUT a specifický zájem studentů a umožňují prohloubení neformálních vztahů mezi účastníky. Cílem se postupně kromě míst v České republice staly i vzdálenější místa v zahraničí. I na exkurzích platí, že jsou případná volná místa k dispozici zájemcům mimo akademickou obec.

 • dnes

  Výhled

  Drážní společnost je spolehlivým partnerem Dopravní fakulty ČVUT, který poskytuje platformu pro prezentaci školy a jejích výsledků v oboru vůči veřejnosti. Jsme zdrojem informací o možnostech studia v oboru železniční dopravy pro zájemce o studium. Kromě domácího prostředí ČVUT FD jsme navázali kontakt se studenty dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích i dalších vysokých škol.

 • Pojď napsat
  další řádky
  do historie!

O nás

Jsme sdružení současných i bývalých studentů ČVUT, zejména Fakulty dopravní, kteří se zajímají o drážní dopravu.

Zaměření

Jsme otevřeni všem, kteří mají zájem:

 • poznat kolegy(-ně) podobného zaměření
 • jezdit na zajímavé exkurze (nebo je sám organizovat)
 • poslechnout si přednášky odborníků
 • povědět ostatním něco o svém oboru a dozvědět se něco o jiných oborech a souvislostech mezi nimi
 • vyměnit si s kolegy nejrůznější odborné poznatky, literaturu a odkazy
 • doplnit si znalosti z přednášek
 • a samozřejmě dokázat, že drážní doprava není pouze koníček a zdaleka není odepsaná

Členství

Přestože mnoho našich členů (ne-li všichni) jsou železniční fandové, jsme spolek odborný. Modeláři, fotografové, cestovatelé, projížděči a opraváři historických vozidel své spolky již mají. Budoucím odborníkům v oblasti železnice a veřejné dopravy ovšem takový spolek (lobby, chcete-li) zatím chyběl.
Na svých schůzkách neděláme žádné rozdíly mezi členy a nečleny. Tedy až na jeden: členové jsou obšťastňováni organizačními záležitostmi…

Kontakt

Naše e-mailová adresa je drahy@fd.cvut.cz.
Komunikovat s námi můžete také prostřednictvím Facebookové stránky www.facebook.com/drazni.spolecnost.
Těšíme se na Vaše ohlasy!

Odběr newsletteru

Přihlaste se k odběru newsletteru.